ภาษาที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงใช้มาจนถึงทุกวันนี้: ภาพสะท้อนถึงพลังที่ยั่งยืนของภาษา
Nov 22, 2022
ภาษามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยบางภาษากำลังจะตายและบางภาษาก็ได้รับความนิยม แต่มีบางภาษาที่ยืนหยัดในการทดสอบของเวลาและยังคงพูดต่อไปในวันนี...
อ่านเพิ่มเติม
3 ตำนานวัฒนธรรมจีนถูกเปิดเผย
Oct 11, 2022
ทุกประเทศได้รับความเดือดร้อนจากการเหมารวมจากประเทศอื่นหรือแม้แต่โลกโดยรวม จีนในฐานะประเทศหนึ่งและชาวจีนที่เป็นชนพื้นเมืองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น มีการเก็งกำ...
อ่านเพิ่มเติม
;